top of page

Edukace

Programy se připravují

Nabídka

Výhledově nabízíme návštěvu našich edukátorů přímo ve škole.

Připravujeme muzejní kufříky na téma Dívka jménem Mariana a Hry ve středověké Ostravě. 

Samozřejmě lze navštívit program i v Ostravském muzeu. 

Dále chystáme možnost zapůjčení panelové výstavy Střípky z ostravské archeologie, kterou si lze instalovat přímo v interiéru Vaší instituce. Výstava seznámí s jednotlivými tématy a umožní přes QR kódy sledovat jak videa, tak prohlídku online výstav.

Naše služby

bottom of page