top of page

Videa

KachelVyrez MV.jpg
Film video Ostrava Střípky z archeologie
Střípky z ostravské archeologie Dívka jménem Mariana

Na Puchmajerově ulici v Ostravě byl v roce 2007 odkryt hřbitov zaniklý v 19. století. I když všechny hroby byly anonymní, přesto se povedlo v rámci mezioborové spolupráce určit jméno jedné pohřbené. Podívejte se nejen na okolnosti celého bádání, ale i na překvapivá zjištění, která se odhalila po identifikaci pohřbené dívky.

V roce 2018 byl v Ostravě Hulvákách nalezen poklad stříbrných mincí a jednoho prstene ze 17. století. Připravené video přibližuje okolnosti objevu i možné události, které mohly vést k jeho zakopání před více než 300 lety.

Střípky z ostravské archeologie Hulvácký poklad
Film video Ostrava Střípky z archeologie
Střípky z ostravské archeologie Hrad a hradisko Landek

Video přibližuje středověké osídlení na Landeckém návrší, které se nachází v rámci města Ostravy na katastru Koblova. Po hradisku a hradu zůstaly v terénu mohutné valy, příkopy a malé torzo zdi. Kdysi výrazná dominanta Ostravska jinak zcela zmizela a toto video zprostředkovává základní informace, zjištěné historickým a archeologickým bádáním.

K jedněm z nejdůležitějších technických objevů středověku patří kachlová kamna, která umožňovala lépe a bezpečněji prohřát obydlí. Toto video se snaží přiblížit jeden z početných nálezů zbytků tohoto otopného zařízení v Ostravě a sledovat jeho vznik, užívání i zánik.

Film video Ostrava Střípky z archeologie
Střípky z ostravské archeologie Příběh jedněch kamen
Střípky z ostravské archeologie Hry a zábava ve středověké Ostravě

Snímek přibližuje archeologické nálezy, které mohly sloužit k hrám a zábavě dětem i dospělým ve středověké Ostravě. Zjištěné informace pocházejí především z novějších archeologických výzkumů, včetně toho doposud největšího v místech původních "Laubů" (ulice Velká).

Video přibližuje katastrofu, která Ostravu postihla v 16. století. Katastrofu, kterou zřejmě způsobil jediný muž. Rozsah neštěstí byl tak velký, že podle všeho zanechala stopy i v archeologických situacích.

Film video Ostrava Střípky z archeologie
Střípky z ostravské archeologie Zkáza Ostravy
Střípky z ostravské archeologie Poslední ostravský hrad

Slezskoostravský hrad. Video stručně přibližuje pohnuté osudy posledního stojícího ostravského hradu. Kromě událostí, kterými si původní středověká pevnost na Slezské Ostravě prošla, jsou zde v krátkosti přiblíženy i výsledky archeologických výzkumů a nálezy, které se odtud povedlo získat.

Video přibližuje nález dvou hromadných hrobů v Ostravě na Kostelní ulici a naznačuje, jaká tragédie mohla vést k jejich vykopání.

Film video Ostrava Střípky z archeologie
Střípky z ostravské archeologie Hroby pod bývalou školou
Střípky z ostravské archeologie Zvířata ve středověké Ostravě

Video seznamuje s výsledky archeozoologických a jiných analýz z výzkumů v Moravské Ostravě. Archeozoologie je vědecká disciplína, studující kosterní ostatky zvířat z archeologických nalezišť. Díky ní lze poznat nejen jaké maso se jedlo, ale rovněž vypovídá o šíření domestikovaných druhů, o kuchyňském zpracovávání zvířat a o mnohém dalším.

Poloha “Nad Mundlochem” patří mezi jedny z prvních lokalit na Ostravsku, které byly cíleně prokopány. Výkopy provedl Karel Jaromír Bukovanský v poslední třetině 19. století a ačkoliv o výsledcích informoval v tehdejším tisku, podrobnější zprávy, nákresy či plánky postrádáme. Lokalitu proto obestírá závoj otázek a nejasností. Publikované video se pokouší výzkum K. J. Bukovanského i polohu “Nad Mundlochem” přiblížit.

Film video Ostrava Střípky z archeologie
Střípky z ostravské archeologie Návrší nad Mundlochem
bottom of page