top of page
Příběh kamínku k videu o hře ve středověku
Ostrava Kamínky plné příběhů Hry zábava středověk

Materiál ke kameni začal vznikat v druhohorách, tedy v době, kdy na povrchu kralovali dinosauři. Příběh valounu nezačíná ale na pevnině, nýbrž v moři. Právě zde postupným ukládáním různých hrubých zrn, tedy sedimentací se v průběhu času vytvořila hornina, kterou dnes označujeme jako pískovec.

Pískovec, který tvoří tento valoun, se nacházel v oblasti Beskyd a působením přírody se dostal až do řeky v povodí Ostravice. Vodní proud jej omílal, obrušoval hrany a vlekl směrem k soutoku Ostravice s Lučinou. Po dlouhodobém působení tekoucí vody se nakonec valoun dostal až k Ostravě. Ve středověku, rámcově v 15. století byl valoun užíván přímo na parcele naproti kostelu sv. Václava a mohl sloužit ke zpevnění rozbahněného povrchu, při stavebních pracích či se jím mohlo jen obklopit ohniště. Následně kámen zapadl do odpadní jímky, kde byl v roce 2023 při archeologickém výzkumu také nalezen. Jeho přímý vztah ke středověku inspiroval jeho omalování tématem her ve středověké Ostravě. Pokud by Vás toto téma zajímalo, neváhejte si pustit toto video.

bottom of page