top of page
Příběh kamínku k videu o hulváckém pokladu
Ostrava Kamínky plné příběhů Hulvácký poklad mince

Materiál ke kameni začal vznikat v druhohorách, tedy v době, kdy na povrchu kralovali dinosauři. Příběh valounu nezačíná ale na pevnině, nýbrž v moři. Právě zde postupným ukládáním různých hrubých zrn, tedy sedimentací se v průběhu času vytvořila hornina, kterou dnes označujeme jako pískovec.

Pískovec, který tvoří tento valoun, se nacházel v oblasti Beskyd a působením přírody se dostal až do řeky v povodí Odry či Ostravice. Vodní proud jej omílal, obrušoval hrany a vlekl směrem na sever k soutoku Odry s Ostravicí. Zde zřejmě při vyšší vodě zůstal na břehu a stal se součástí štěrkové terasy, nad níž pak vedla cesta mezi Čertovou Lhotkou a Zábřehem. Na konci 17. století nad valounem neznámý člověk zakopal minimálně stovku stříbrných mincí. Valoun byl pak vynesen na světlo světa při archeologickém výzkumu v roce 2018. Právě pokladem a výzkumem z roku 2018 byl inspirován malovaný obrázek na kameni. Pokud Vás příběh zajímá pusťte si toto video.

bottom of page