top of page
Ostrava Kamínky plné příběhů kachel kamna
Příběh kamínku k videu o kachlových kamnech

Materiál ke kameni začal vznikat v druhohorách, tedy v době, kdy na povrchu kralovali dinosauři. Příběh valounu nezačíná ale na pevnině, nýbrž v moři. Právě zde postupným ukládáním různých hrubých zrn, tedy sedimentací se v průběhu času vytvořila hornina, kterou dnes označujeme jako pískovec.

Pískovec, který tvoří tento valoun, se nacházel v oblasti Beskyd a působením přírody se dostal až do řeky v povodí Ostravice. Vodní proud jej omílal, obrušoval hrany a vlekl směrem k soutoku Ostravice s Lučinou. Po dlouhodobém působení tekoucí vody se nakonec valoun dostal až k Ostravě a pak i na městskou parcelu u kostela sv. Václava v Ostravě. Valoun mohl být používán ke zpevnění rozbahněného povrchu, aby se po něm dalo lépe chodit, při stavebních pracích či se jím mohlo jen obklopit ohniště. Kámen se každopádně nalezl v těsném sousedství místa, kde byly objeveny krásně vypracované komorové kachle z doby okolo přelomu 15. a 16. století. Právě tyto kachle sloužily jako inspirace pro malbu na jedné ze stran valounu. Pokud Vás příběh kamen, ke kterým obrázek odkazuje, zajímá, pusťte si toto video.

bottom of page