top of page
Příběh kamínku k videu o Landeku
Ostrava Kamínky plné příběhů Landek hrad

Materiál ke kameni začal vznikat v prvohorách, konkrétně v karbonu tedy před více než 300 milióny let. Karbon je období, kdy bylo v dávných močálech pohřbeno velké množství rostlin, které zkameněním daly základ ke vzniku černého uhlí. Materiál, z něhož potom, vzniklo landecké návrší byl na Ostravsko přinášen po 5 miliónu let dávnými řekami od západu a jihozápadu z míst tehdejšího prvohorního pohoří. Postupným ukládáním různých hrubých zrn, tedy sedimentací se v průběhu času vytvořila hornina, kterou dnes označujeme jako pískovec a konkrétně tento pískovec z karbonu je nazýván jako petřkovický.

Kámen, z něhož byl tento zlomek následně lidmi vylámán, se možná nacházel právě v místech, kde jsou dnes dva hradní příkopy. Materiál byl opracován a je dost možné, že jej lidé umístili přímo do zdí hradu Landek. Při likvidaci pevnosti  docházelo k rozbíjení stavebních prvků a zřejmě právě tak vznikl i tento fragment. Obrázek na lícní straně odkazuje na video o hradisku a především hradu, který na Landeku stál a jehož byl předmět kdysi součástí. Pokud Vás příběh hradiska a hradu zajímá neváhejte si pustit toto video.

bottom of page