top of page
Příběh kamínku k videu o návrší nad Mundlochem
Ostrava Kamínky plné příběhů Mundloch

Materiál ke kameni začal vznikat v druhohorách, tedy v době, kdy na povrchu kralovali dinosauři. Příběh valounu nezačíná ale na pevnině, nýbrž v moři. Právě zde postupným ukládáním různých hrubých zrn, tedy sedimentací se v průběhu času vytvořila hornina, kterou dnes označujeme jako pískovec.

Pískovec, který tvoří tento valoun, se nacházel v oblasti Beskyd a působením přírody se dostal až do řeky v povodí Ostravice. Vodní proud jej omílal, obrušoval hrany a vlekl směrem k soutoku Ostravice s Lučinou. Po dlouhodobém působení tekoucí vody se nakonec valoun dostal až na pravobřeží řeky Ostravice. Valoun byl nalezen u jednoho z míst, kde se mohla nacházet středověká tvrz. tedy u křížení ulic Na Tvrzi a Bohumínské.

Pokud by Vás zajímalo, co je na oblázku zobrazeno, anebo okolnosti existence samotné středověké pevnosti neváhejte si pustit toto video.

bottom of page