top of page
Ostrava Kamínky plné příběhů Zkáza 1556
Příběh kamínku k videu o zkáze Ostravy

Materiál ke kameni začal vznikat v druhohorách, tedy v době, kdy na povrchu kralovali dinosauři. Příběh valounu nezačíná ale na pevnině, nýbrž v moři. Právě zde postupným ukládáním různých hrubých zrn, tedy sedimentací se v průběhu času vytvořila hornina, kterou dnes označujeme jako pískovec.

Pískovec, který tvoří tento valoun, se nacházel v oblasti Beskyd a působením přírody se dostal až do řeky v povodí Ostravice. Vodní proud jej omílal, obrušoval hrany a vlekl směrem k soutoku Ostravice s Lučinou. Po dlouhodobém působení tekoucí vody se nakonec valoun dostal až k Ostravě a pak i na městskou parcelu u kostela sv. Václava v Ostravě. Valoun mohl být používán ke zpevnění rozbahněného povrchu, aby se po něm dalo lépe chodit, při stavebních pracích či se jím mohlo jen obklopit ohniště. Na této městské parcele byly ovšem také zjištěny výrazné stopy po požáru. Právě proto byl valoun vybrán z vyvezené přepálené hliněné omazávky (mazanice) a byl na něj namalován motiv z videa, které přibližuje katastrofu, při níž bylo celé město zničeno. Pokud Vás tato událost zajímá neváhejte si pustit toto video.

bottom of page