top of page
Příběh kamínku k videu o hradu na Slezské Ostravě
Ostrava Kamínky plné příběhů hrad Slezsko

Materiál ke kameni začal vznikat v prvohorách, konkrétně v karbonu tedy před více než 300 milióny let. Karbon je období, kdy bylo v dávných močálech pohřbeno velké množství rostlin, které zkameněním daly základ ke vzniku černého uhlí. Materiál byl na Ostravsko přinášen po pět miliónu let dávnými řekami od západu a jihozápadu z míst tehdejšího prvohorního pohoří. Postupným ukládáním různých hrubých zrn, tedy sedimentací se v průběhu času vytvořila hornina, kterou dnes označujeme jako pískovec. Konkrétně tento pískovec z karbonu je pak nazýván jako petřkovický.

Pískovec byl následně lámám ve středověku snad v prostoru pravobřeží řeky Lučiny a užit na stavbu hradu ve Slezské Ostravě. Zlomek původně asi většího kamene byl nalezen nedaleko hradeb a je možné, že byl součástí původních zdí pevnosti. Právě proto byl vybrán k omalování. Pokud by vás zajímala pohnutá historie posledního ostravského hradu, neváhejte si pustit toto video.

bottom of page