top of page
Příběh kamínku k videu o zvířatech ve středověké Ostravě
Ostrava Kamínky plné příběhů Zvířata středověk

Materiál ke kameni začal vznikat v druhohorách, tedy v době, kdy na povrchu kralovali dinosauři. Příběh valounu nezačíná ale na pevnině, nýbrž v moři. Právě zde postupným ukládáním různých hrubých zrn, tedy sedimentací se v průběhu času vytvořila hornina, kterou dnes označujeme jako pískovec.

Pískovec, který tvoří tento valoun, se nacházel v oblasti Beskyd a působením přírody se dostal až do řeky v povodí Ostravice. Vodní proud jej omílal, obrušoval hrany a vlekl směrem k soutoku Ostravice s Lučinou. Po dlouhodobém působení tekoucí vody se nakonec valoun dostal až k Ostravě a pak i na městskou parcelu u kostela sv. Václava v Ostravě. Valoun mohl být používán ke zpevnění rozbahněného povrchu, aby se po něm dalo lépe chodit, při stavebních pracích či se jím mohlo jen obklopit ohniště. Oblázek byl nalezený v roce 2023 při archeologickém výzkumu blízko místa, kde kdysi stála fara. Právě farář Jan Mathisius nechával pást u kostela dobytek a ten mohl i volně vstupovat do chrámu sv. Václava. Na oblázku je proto vymalován obrázek z videa, které se zvířatům v Ostravě věnuje. Pokud Vás toto téma zajímá neváhejte si pustit toto video.

bottom of page