top of page

Muzejní kufřík Středověké hry

Edukační program pro: 2. stupeň ZŠ

Anotace: Jakou roli zastupovaly hry ve středověku? Sloužily pouze k odreagování v krátkém čase pracovního volna nebo vypovídaly o mentálním horizontu středověkého člověka? Výukový program Středověké hry navazuje na projekt Střípky z ostravské archeologie a utváří společně s prezentovanými předměty komplexní muzejní balíček, který si prostřednictvím teorie a praktických ukázek klade za cíl osvětlit studentům typy, pravidla a funkce her ve středověké společnosti.

Návaznost na RVP: Člověk a společnost

Klíčová slova: Středověk, volný čas, hry

Vzdělávací cíle/výstupy: Studenti získají přehled o způsobech trávení volného času ve středověku a také nahlédnou pod pokličku bádání archeologa a historika, jehož prací je interpretovat nálezy a dokumenty a utvořit z nich celistvý příběh zábavy ve středověku.

Délka programu: 45–60 min.

bottom of page