top of page

Muzejní kufřík Dívka jménem Mariana

Edukační program pro: 2. stupeň ZŠ

Anotace: Program navazuje na projekt Střípky z ostravské archeologie, konkrétně na video Dívka jménem Mariana. V rámci programu budeme spolu s žáky odhalovat tajemství kosterního nálezu, jehož zkoumání odhalilo řadu zajímavých objevů. Současně se žáci seznámí také s několika muzejními/vědeckými obory, které si alespoň částečně při svém pátrání vyzkouší v praxi.

Návaznost na RVP: Člověk a společnost

Klíčová slova: Badatelství, archeologie, minulost, výzkum, prameny.

Vzdělávací cíle/výstupy: Žáci budou skrze různé aktivity objevovat a také sami zkoušet postupy, jež se využívají v historickém bádání. Uvědomí si tak těžkosti a překážky procesu vyhledávání a dešifrovaní dobových pramenů, ze kterých následně tvoříme závěry vypovídající o tom, co se kdysi událo. V závěru si položíme otázku, zda má cenu zkoumat činy našich předků.  Pokud ano, proč?

Délka programu: 90 min.

Dívka jménem Mariana Střípky z ostravské archeologie

PROGRAM SE ZATÍM PŘIPRAVUJE

bottom of page