top of page

Online výstavy

Ostrava měšťan Střípky z ostravské archeologie kouká na online výstavu
Střípky z ostravské archeologie online výstava Dívka jménem Mariana

Dívka jménem Mariana

On-line výstava přibližuje život a smrt mladé ženy, jejíž neoznačený hrob se podařilo identifikovat v roce 2014.  Projekt se snaží přiblížit nejen rodinu, život či smrt mladé dívky, ale rovněž písemné a archeologické prameny, které k určení osoby vedly. V rámci výstavy je možné zhlédnout i návodové video, jak vyhledávat ve starých matričních záznamech.  Vzhledem k charakteru dívčina úmrtí byla do projektu zahrnuta i část věnovaná prevenci sebevraždy a odkazy na terapii pro pozůstalé.

Střípky z ostravské archeologie online výstava Mincovní poklady

Ostravské mincovní poklady

Výstava prezentuje veškeré známé hromadné nálezy mincí neboli depoty, které byly na území Ostravy a připojených obcí různě vykopávány od 18. do 21. století. Seznámit se lze nejen s okolnostmi objevení depotů a s původními zprávami, ale také s výběrem mincí, které se z pokladů dodnes dochovaly. Výstavu pak doplňují informace o středověkém obchodu v Ostravě, vývoji cen vybraného zboží a také mezd od středověku po 17. století a seznámit se lze rovněž, jak postupovat při nálezu (nejen) mincovního pokladu.

Hrad Landek zed vystava Stripky z ostravske archeologie

Landek

Od lovců mamutů po středověký hrad

Výstava prezentuje vývoj osídlení návrší Landek u Ostravy od nejstarších dob po zánik středověkého hradu. Lze se zde seznámit nejen s historickými údaji, ale také s nejvýznamnějšími archeologickými nálezy, které zde byly učiněny. Systém INDIHU, v němž je výstava vypracována, dovoluje zapojení i herních interaktivních prvků. Takže návštěvníci si mohou zkusit dokreslit nádobu jen na základě okraje, nebo posoudit rozdílný výhled z Landeka v 19. a 21. století.

bottom of page