top of page
Slezská Ostrava hrad kachel Josaphat

Pro více informací

Střípky ostravské archeologie kachel video hrad Slezská
Střípky z ostravské archeologie Dívka jménem Mariana
Střípky z ostravské archeologie Hulvácký poklad

Tištěná publikace dostupná online:

Mincovní depot z Ostravy Hulvák.

 

Výběr mincí si lze prohlédnout i v online katalogu sbírek Ostravského muzea. 

Střípky z ostravské archeologie Hrad a hradisko Landek

Online zdroje:

Encyklopedie dějin města Ostravy. 

Část předmětů z hradiska a hradu Landek je možné si prohlédnout v rámci online sbírek Ostravského muzea.

Kostěný hřeben: 

Železná kosa 

Srp

Tištěné publikace:

Kouřil P. Slovanské osídlení českého Slezska, Český Těšín 1994.

Kouřil P.- Prix W. - Wihoda M. Hrady českého Slezska. Brno - Opava 2000.

Majer D. (ed.) Král, který létal.Ostrava 2011, s. 128-129, 152-158.

Měchurová Z. Výrobky z kosti z hradu Landeka (kat. Koblov). Časopis Moravského zemského muzea LXXXI, 1996, s. 155-165.

Měchurová Z. Kovové a luxusní nálezy z hradu Landek u Ostravy (kat. Koblov). Časopis Moravského zemského muzea LXXXIX, 2004, s. 219-252.

Měchurová Z. Drobná středověká plastika na Moravě. In: Archaeologia historica XXXIV, 2009, s. 173-188. (Dostupné on line):

Przybylová B. (red.) Ostrava. Počátky a vývoj středověkého města. Ostrava 2017.

Vokřínek P.. Landek, svědek dávné minulosti, Ostrava 1996

Střípky z ostravské archeologie Příběh jedněch kamen

Tištěná publikace k celému souboru, dostupná online:

Kachlový soubor z Kostelního náměstí v Ostravě

 

Encyklopedie dějin města Moravské Ostravy

Nejnovější zpracování cyklu Klanění Tří králů/mudrců,

v rámci něhož jsou zahrnuty i ostravské kachle, naleznete v eknize

Pro seznámení s postupem výroby kachlů si lze pustit

video z YouTube kanálu Muzea města Prahy.

Střípky z ostravské archeologie Hry a zábava ve středověké Ostravě

Dostupné on line:

Zpracování figurek koníčků:

Zpracování hracích kostek z Ostravy:

nebo v rámci

Po stopách staré Ostravy:

Tištěné zdroje:

Przybylová B: (red.) Ostrava. Počátky a vývoj středověkého města. Ostrava 2017, s. 161-164.

Obecně::

Hoch A. (ed.) Svět středověkých her. Jihlava – Plzeň 2020.

Střípky z ostravské archeologie Zkáza Ostravy

Online zdroje:

Archeologické doklady požáru z roku 1556 v Ostravě

Encyklopedie dějin města Ostravy

Tištěné publikace:

Rohlová Eva. Požár Moravské Ostravy roku 1556 v biskupské korespondenci. In: Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, 22, Ostrava 2005, s. 477-481.

Střípky z ostravské archeologie Poslední ostravský hrad

On line zdroje:

Encyklopedie dějin města Ostravy: Dějiny hradu

Archeologická lokalita

Virtuální komentovaná prohlídka

 

:Tištěné publikace

Kouřil P, Prix D., Wihoda M. Hrady českého Slezska. Brno - Opava 2000:

Online zdroje

Publikované výsledky osteologických analýz v rámci

Dva odpadní soubory z 15. století.  

Pro více informací o kočce domácí

 

Článek: Kosti ze středověké kuchyně

3D modely kostí včetně sekce archeozoologie

Tištěné publikace:

Przybylová, Blažena (red.), Ostrava. Počátky a vývoj středověkého města. Ostrava: Ostrava, 2017, s. 168-170.

Zezula et al. Archeologické výzkumy na Masarykově náměstí v Ostravě…, Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska 24, 2009, zejména s. 577-578.

Střípky z ostravské archeologie Zvířata ve středověké Ostravě
Střípky z ostravské archeologie Hroby pod bývalou školou

Online zdroje

Vyhodnocení nálezu hromadných hrobů v Ostravě

Poutavá přednáška o Justiniánském moru:

Odkaz na list olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského Ostravským, ve kterém reaguje na morovou ránu, která město postihla

Střípky z ostravské archeologie Návrší nad Mundlochem

Online zdroje

Encyklopedie dějin města Ostravy (zde i odkazy na tištěné publikace)

V online výstavě o mincovních pokladech se lze více dozvědět i o depotech z Muglinova.

bottom of page